Расчет среднедневной заработной платы при определении размера пособия по временной нетрудоспособности (Письмо ИД ФСС ВУТ от 23.05.2013 р. N 04-29-1326 )

Автор: Администратор 13.06.2013

ИД ФСС ВУТ в Письме от 23.05.2013 р. N 04-29-1326 разъяснила порядок расчета среднедневной заработной платы при определении размера пособия по временной нетрудоспособности в случаях, определенных пунктом 10 Порядка, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 26.09.2001 г. N 126: необходимо месячную тарифную ставку (должностной оклад) разделить на среднемесячное количество рабочих дней (часов), установленное на предприятии. В этом случае среднемесячное количество рабочих дней (часов) определяют путем деления баланса рабочего времени предприятия за календарный год, в котором наступил страховой случай, на двенадцать месяцев.

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

ЛИСТ

від 23.05.2013 р. N 04-29-1326

ПАТ “Дніпровагонмаш”
вул. Українська, 4, м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл., 51925

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, розглянувши ваше звернення, повідомляє наступне.

Пунктом 10 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. N 1266 (далі – Порядок), визначено, якщо у розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку застрахована особа не мала заробітку з поважних причин, що зазначені у пункті 4 цього Порядку, або якщо страховий випадок настав у перший день роботи, середня заробітна плата для розрахунку страхових виплат та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця визначається виходячи з місячної тарифної ставки (посадового окладу), встановленої працівникові на момент настання страхового випадку.

В свою чергу згідно із абзацом восьмим пункту 14 Порядку, у разі коли середня заробітна плата обчислюється відповідно до пункту 10 Порядку, середньоденна заробітна плата за один календарний день визначається шляхом ділення тарифної ставки або її частини на середньомісячну кількість календарних днів (30,44), а за один робочий день (годину) – на середньомісячну кількість робочих днів (годин), установлену на підприємстві (у структурному підрозділі або за індивідуальним графіком роботи).

Отже, для розрахунку середньоденної заробітної плати при визначенні розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності у випадках, визначених пунктом 10 Порядку, необхідно місячну тарифну ставку (посадовий оклад) розділити на середньомісячну кількість робочих днів (годин), установлену на підприємстві. У цьому випадку середньомісячну кількість робочих днів (годин) визначають шляхом ділення балансу робочого часу підприємства за календарний рік, в якому настав страховий випадок, на дванадцять місяців.

Заступник директора Т. А. Нагорна

 

Оставьте комментарий

Вы должны войти, чтобы оставлять комментарии.