Больничные в случае ликвидации предприятия или ФОПа (Письмо ИД ФСС ВУТ от 20.05.2013 р. N 01-06-1294 )

Автор: Администратор 13.06.2013

Страхователь обязан предоставлять и оплачивать застрахованным лицам при наступлении страхового случая соответствующий вид материального обеспечения (в т.ч. больничные) и в случае ликвидации предприятия или ФОПа (Письмо ИД ФСС ВУТ от 20.05.2013 р. N 01-06-1294 см. ниже ):

До момента прекращения юридического лица  в результате ликвидации, обязанность предоставления и оплаты пособия по временной нетрудоспособности работнику, который находится на стационарном лечении в больнице, принадлежит страхователю. После полной ликвидации указанного учреждения пособие по временной нетрудоспособности выплачивается этому лицу исполнительной дирекцией отделения Фонда по месту осуществления учета ликвидированного предприятия, учреждения, организации в качестве страхователя, в соответствии с Порядком предоставления материального обеспечения за счет средств Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности застрахованным лицам в случае ликвидации (реорганизации) предприятия, учреждения, организации, прекращения предпринимательской деятельности физического лица – предпринимателя, имеющего наемных работников, утвержденного постановлением правления Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности от 03.04.2012 г. N 16.

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

ЛИСТ

від 20.05.2013 р. N 01-06-1294

Державному управлінню охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області
пр-т Миру, 26, м. Донецьк, 83050

Міністерству соціальної політики України

Виконавча дирекція Фонду розглянула ваше звернення щодо надання допомоги по тимчасовій непрацездатності та повідомляє наступне.

Статтею 4 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” від 18.01.2001 р. N 2240 (далі – Закон) право на матеріальне забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, мають застраховані громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи і час випробування та день звільнення), якщо інше не передбачено законодавством.

Згідно із частиною другою статті 35 Закону допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, виплачується Фондом застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності), незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності у порядку та розмірах, встановлених законодавством.

Як визначено частиною першою статті 50 Закону, матеріальне забезпечення застрахованим особам призначається та надається за основним місцем роботи. У разі ліквідації (реорганізації) підприємства, установи, організації матеріальне забезпечення за страховими випадками, які настали до їх ліквідації (реорганізації), виплачується застрахованим особам їх правонаступником, а в разі відсутності правонаступника – виконавчою дирекцією відділення Фонду за місцем здійснення обліку ліквідованого підприємства, установи, організації як страхувальника.

Слід зазначити, що згідно із пунктом 3 частини другої статті 27 Закону страхувальник зобов’язаний надавати та оплачувати застрахованим особам у разі настання страхового випадку відповідний вид матеріального забезпечення відповідно до Закону.

Отже, до моменту припинення юридичної особи Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області в результаті ліквідації, обов’язок щодо надання та оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності працівнику, який знаходиться на стаціонарному лікуванні в Донецькій обласній протитуберкульозній лікарні, належить страхувальнику. Після повної ліквідації зазначеної установи допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується цій особі виконавчою дирекцією відділення Фонду за місцем здійснення обліку ліквідованого підприємства, установи, організації як страхувальника, відповідно до Порядку надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності застрахованим особам у разі ліквідації (реорганізації) підприємства, установи, організації, припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, що має найманих працівників, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 03.04.2012 р. N 16.

Додаток: на 2 арк. на першу адресу.

Заступник директора Т. А. Нагорна

 

Оставьте комментарий

Вы должны войти, чтобы оставлять комментарии.