В каком помещении проводятся проверки Гоструда?

Автор: Администратор 18.06.2013

Проверки Гоструда Украины проводятся по желанию руководителей субъектов хозяйствования. В случае отсутствия у субъекта хозяйствования административного здания руководитель может быть приглашен (а не вызван) в помещение Гоструда Украины или его территориальных органов.

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ. ЛИСТ
від 24.05.2013 р. N 210/21/01/2366-13

(Витяг)

4. Законом України “Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності” передбачено, що дія цього Закону поширюється на фізичних осіб – підприємців, які не зареєстровані платниками податку на додану вартість, діяльність яких не віднесена до високого ступеня ризику відповідно до Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, що передбачає включення податку на додану вартість до складу єдиного податку, діяльність яких не віднесена до високого ступеня ризику відповідно до Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”. На підставі викладеного Держпраці України та її територіальні органи проводять перевірки суб’єктів господарювання, віднесених до високого ступеня ризику, незалежно від системи оподаткування, обліку та звітності.

5. Позапланові перевірки проводяться Держпраці України та її територіальними органами за той період, порушення законодавства в якому стали підставою для проведення перевірки. При проведенні плановою перевірки, як правило, перевіряється період з часу останньої перевірки або останній календарний рік.

6. Перевірки додержання законодавства про працю проводяться шляхом вивчення документів, наданих для перевірки роботодавцем. У разі коли для вивчення певного питання необхідні документи, термін зберігання яких закінчився, роботодавець має надати державному інспектору праці акт знищення необхідних документів, оформлений у встановленому порядку.

7. Під час перевірки перевіряються ті питання, які стали підставою для проведення перевірки незалежно від закінчення строку давності притягнення до адміністративної відповідальності, визначеного статтею 38 КпАП.

8. Відповідно до пункту 11 статті 4 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” плановий чи позаплановий захід повинен здійснюватися у присутності керівника або його заступника, або уповноваженої особи суб’єкта господарювання. У разі проведення невиїзної перевірки у приміщенні Держпраці України або її територіального органу оригінали первинних документів для перевірки надаються керівником або його заступником, або іншою уповноваженою особою суб’єкта господарювання. У більшості випадків такі перевірки проводяться за бажанням керівників суб’єктів господарювання. У разі відсутності у суб’єкта господарювання адміністративного приміщення керівник може бути запрошений (а не викликаний) до приміщення Держпраці України або її територіальних органів.

Заступник директора департаменту
контролю за додержанням законодавства
про працю та зайнятість -
начальник відділу з питань
додержання законодавства про працю

О. Коновалова

 

Оставьте комментарий

Вы должны войти, чтобы оставлять комментарии.