Изменения в правила выплаты командировочных зарубеж

Автор: Администратор 21.06.2013

Внесены изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 2 февраля 2011 г. N 98 “О суммах и составе расходов на командировку государственных служащих, а также других лиц, направляемых в командировку предприятиями, учреждениями и организациями, которые полностью или частично содержатся (финансируются) за счет бюджетных средств”. Теперь “государственным служащим, а также другим лицам, направляемым в командировку, которые находятся за рубежом продолжительный срок и получают заработную плату в иностранной валюте, и работникам дипломатической службы Украины, которые направленны в долгосрочную командировку и получают компенсационные выплаты в иностранной валюте, в случае командировки в пределах государства пребывания суточные расходы возмещаются в размере 80 процентов сумм суточных расходов, указанных в приложении 1 к данному постановлению для этого государства. В случае командировки в пределах страны пребывания сроком на одни сутки суточные расходы возмещаются в размере 40 процентов сумм суточных расходов, указанных в приложении 1 к данному постановлению для этого государства”.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. ПОСТАНОВА від 19 червня 2013 р. N 427

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. N 98

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. N 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів” (Офіційний вісник України, 2011 р., N 11, ст. 488; 2012 р., N 56, ст. 2246, N 81, ст. 3272) зміни, що додаються.

2. Міністерству фінансів привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 червня 2013 р. N 427


1. У пункті 2:

1) абзац четвертий викласти у такій редакції:

“Державним службовцям, а також іншим особам, що направляються у відрядження, перебувають за кордоном тривалий строк і отримують заробітну плату в іноземній валюті, та працівникам дипломатичної служби України, що направлені у довготермінове відрядження та отримують компенсаційні виплати в іноземній валюті, у разі відрядження в межах держави перебування добові витрати відшкодовуються у розмірі 80 відсотків сум добових витрат, зазначених у додатку 1 до цієї постанови для відповідної держави. У разі відрядження у межах держави перебування строком на одну добу добові витрати відшкодовуються у розмірі 40 відсотків сум добових витрат, зазначених у додатку 1 до цієї постанови для відповідної держави.”;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“У разі коли працівник дипломатичної служби, направлений у довготермінове відрядження, є акредитованим у кількох державах, відшкодування добових витрат, пов’язаних з його відрядженням до інших держав акредитації (які не є державою, до якої працівник направлений у довготермінове відрядження), здійснюється згідно з пунктом 1, абзацами першим і третім пункту 2 та пунктом 11 цієї постанови.”.

2. У пункті 13 слова “працівників дипломатичних установ України, які перебувають за кордоном у довгостроковому відрядженні” замінити словами “працівників дипломатичної служби України, направленим у довготермінове відрядження”.

В рубриках: Командировки

 

Оставьте комментарий

Вы должны войти, чтобы оставлять комментарии.