ЕСВ по инвалиду можно применять по ставке 8,41% только при наличии заверенной справки “по установлению инвалидности”.

Автор: Администратор 21.08.2013

Основанием для применения ставки в размере 8,41 процента при начислении ЕСВ по работающим инвалидам является заверенная копия справки из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссией об установлении группы инвалидности. Право уплачивать ЕСВ по меньшей ставке у предприятия пропадает, если  инвалид  не захочет предоставить заверенную копию вышеуказанной справки. Согласно статье 32 Конституции Украины не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ.

ЛИСТ від 12.07.2013 р. N 3204/0/10-13/039 “Про нарахування ЄСВ на зарплату інвалідів”

(Витяг)

В умовах дії солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування виплата пенсій базується на принципі солідарності поколінь: усі, хто сьогодні працює, сплачують страхові внески до Пенсійного фонду України, забезпечують своїми внесками виплату пенсій нинішнім пенсіонерам.

Порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску регулюється Законом України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (далі – Закон) та Інструкцією про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженою постановою правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 р. N 21-5, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України за N 994/18289 (далі – Інструкція).

Відповідно до частини тринадцятої статті 8 Закону єдиний внесок для підприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди, встановлюється у розмірі 8,41 відсотка визначеної пунктом 1 частини першої статті 7 Закону бази нарахування єдиного внеску для працюючих інвалідів.

Підставою для застосування ставки у розмірі 8,41 відсотка згідно з пунктом 3.13 розділу III Інструкції є завірена копія довідки з акта огляду в медико-соціальній експертній комісії про встановлення групи інвалідності.

Таким чином, нарахування роботодавцем єдиного внеску у розмірі 8,41 відсотка із заробітної плати зазначеної категорії працівників здійснюється з моменту встановлення групи інвалідності, але не раніше одержання підприємством вищезазначеної довідки.

Водночас повідомляємо, що відповідно до статті 32 Конституції України не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Повідомлення відомостей з акта огляду в медико-соціальній експертній комісії про встановлення групи інвалідності є виключно правом самої особи.

Заступник Міністра

Л. Дроздова

В рубриках: Инвалиды, Уплата ЕСВ

 

Оставьте комментарий

Вы должны войти, чтобы оставлять комментарии.