НДФЛ

Заполнение 1 ДФ при увольнении

Миндоходов в ЕБНЗ разъяснило, что если работник увольняется в месяце, в котором ему не насчитывался доход, то ради того, чтобы заполнить графу 7 “дата увольнения с работы” в 1 дф за последний период этого работника отражать не нужно  с пустым доходом.

Автор: Администратор 16.12.2013

Налоги с зарплаты собираются уменьшить

Министерством доходов и сборов разработало пакет законопроектов, направленных на снижение налоговой нагрузки на доходы физических лиц и фонд оплаты труда.

Автор: Администратор 12.07.2013

НДФЛ с обучения. ПДФО з вартості освіти

Податковий кодекс (проект):
166.3.    Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки
166.3.3.    суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати. Така сума не може перевищувати розміру доходу, визначеного в абзаці першому [...]

Автор: Администратор 22.09.2010

НДФЛ с подарков

Податковий кодекс (проект):
174.6.    Оподаткування доходу, отриманого платником податку як дарунок (або в результаті укладення договору дарування) від фізичних осіб.
Кошти, майно, майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг, подаровані платнику податку, оподатковуються за правилами, встановленими цим розділом для оподаткування спадщини.

Автор: Администратор 22.09.2010

ндфл с задолженности

Податковий кодекс (проект):
164.2.7.    сума заборгованості платника податку, за якою минув строк позовної давності та яка перевищує суму, що становить 50 відсотків місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк позовної давності згідно з розділом ІІ цього Кодексу, що встановлює порядок стягнення заборгованості [...]

Автор: Администратор 22.09.2010

НСЛ під час перебування на лікарняному

Податковий кодекс (проект):
169.4.1.Якщо платник податку отримує доходи у вигляді заробітної плати за період її збереження згідно із законодавством, у тому числі за час відпустки або перебування платника податку на лікарняному, то з метою визначення граничної суми доходу, що дає право на отримання податкової соціальної пільги, та в інших випадках їх [...]

Автор: Администратор 22.09.2010

Размер социальной налоговой льготы 2011

Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового [...]

Автор: Администратор 22.09.2010

Налоговая социальная льгота 2011:основные моменты.

Размер налоговой социальной льготы.
Налогоплательщик имеет право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого из источников на территории Украины от одного работодателя в виде заработной платы, на сумму налоговой социальной льготы в таких в размере, равном 50 процентам одной минимальной заработной платы (в расчете на месяц), установленной законом на [...]

Автор: Администратор 22.09.2010

Дополнительные блага. Додаткові блага

Закон Про ПДФО:
1.1. Додаткові блага – кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку його працедавцем (самозайнятою особою), якщо такий дохід не є заробітною платою чи виплатою, відшкодуванням чи компенсацією за цивільно-правовими угодами, укладеними з таким платником податку (далі – інші виплати і винагороди).
Виплата (надання) платнику податку додаткових благ [...]

Автор: Администратор 21.09.2010

Предоставление жилья. Використання житла.

Если в Законе об НДФЛ было достаточно предусмотреть в трудовом договоре (контракте) предоставление жилья и др., то в НК можно не брать НДФЛ только, когда такое предоставление обусловлено выполнением налогоплательщиком трудовой функции, а то, что не обусловлено-но есть в контракте- уже не поможет. Или же необходимо будет предусмотреть в коллективном договоре.

Автор: Администратор 21.09.2010